วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศตามหาผู้ป่วยติดเตียง ทางร้านจะเดินทางไปหาและมอบสิ่งของแล้วนวดผ่อนคลายให้ฟรี ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี