🙏กราบขอบพระคุณคณะกรรมการและผู้จัดการแข่งขัน The Online International Massage Championship🏆 🥇ที่ได้นำส่งมอบรางวัลเหรียญ🥇อันดับ 1 ประเภท wellness & spa Thank you so much❤️🌟📣❤️

Posted by Jasmine Hairon on Wednesday, March 16, 2022